دانشگاه پارما ایتالیا University of Parma یکی از قدیمی ترین دانشگاه های سراسر جهان است. این دانشگاه در سال ۹۶۲ میلادی تاسیس شده است.
ادامه