کنفرانس يعنی مجلسی که تشکيل می‌شود براي آنکه کسی مطالب علمی را براي ديگران بيان کند. معنی ديگر آن اجتماع و انجمنی از عده معدودی برای بحث در مسايل سياسی ،‌اجتماعی و فنی می باشد.
ادامه
در این پست قرار است کمی درباره شرکت در کنفرانس و رابطه آن با توسعه فردی سخن بگوییم. بحث رشد و توسعه‌ی فردی قدمتی طولانی دارد.
ادامه