اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
۱۵ بهمن ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۳۹۷/۱۱/۱۳، تاریخ برگزاری کنفرانس » ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
کلن، آلمان
منقضی شده
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۱۵ بهمن ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۳۹۷/۱۱/۱۳، وب‌سایت کنفرانس » www.londoncnf.com
لندن، انگلیس
منقضی شده
اولین کنفرانس بین المللی معماری، عمران و شهرسازی
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۳۹۷/۱۲/۲۶، وب‌سایت کنفرانس »  www.pariscnf.com
پاریس، فرانسه
منقضی شده
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۳۹۷/۱۱/۲۳، وب سایت کنفرانس »‌ www.acbconf.com
روستوک آلمان
منقضی شده
پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم اجتماعی و علوم تربیتی
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۳۹۷/۱۲/۲۵، وب‌سایت کنفرانس » www.pesconf.com
برلین، آلمان
منقضی شده
چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی معماری پایدار و طراحی شهری
۱۵ بهمن ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » 1397/11/13، وب‌سایت کنفرانس » www.archcnf.com
پارما، ایتالیا
منقضی شده
چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۳۹۷/۱۲/۲۶، وب‌سایت کنفرانس» www.meacnf.com
پاریس، فرانسه
منقضی شده
کنفرانس بین المللی تحقیقات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۳ خرداد ۱۳۹۸
آخرین مهلت ارسال مقالات ۱۳۹۸/۰۳/۰۱، برگزاری کنفرانس ۱۳۹۸/۰۳/۰۳، وب‌سایت کنفرانس »‌ www.mngconf.com
هامبورگ، آلمان
منقضی شده
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۱۰ آذر ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » berlinconf.com
برلین، آلمان
منقضی شده
کنفرانس علمی بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
۳ خرداد ۱۳۹۸
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۳۹۸/۰۳/۰۱، برگزاری کنفرانس » ۱۳۹۸/۰۳/۰۳،‌ وب‌سایت کنفرانس » www.chmconf.com
رم، ایتالیا
منقضی شده
کنفرانس علمی بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
۳ خرداد ۱۳۹۸
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۳۹۸/۰۳/۰۱، برگزاری کنفرانس » ۱۳۹۸/۰۳/۰۳، وب‌سایت کنفرانس » www.bnsconf.com
لیل، فرانسه
منقضی شده
کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی و هنر
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۳۹۸/۰۲/۲۹، برگزاری کنفرانس » ۱۳۹۸/۰۲/۳۱، وب‌سایت کنفرانس » www.icash2018.com
ونیز، ایتالیا
منقضی شده
کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
۱۰ آذر ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۸ آذر ماه ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » pseconf.com
روستوک آلمان
منقضی شده
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی میلان ایتالیا
۱۵ آذر ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۳ آذر ۱۳۹۷، سایت کنفرانس »  www.milanconf.com
میلان، ایتالیا
منقضی شده
كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در زبان شناسي كاربردي و مطالعات ترجمه
۲ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری همایش » 97/12/02، وب سایت » shbuconf.ir
اصفهان، ایران
منقضی شده
نهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
۳۰ آبان ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری کنفرانس » 1397/08/30، وب سایت کنفرانس cfd9.ut.ac.ir
تهران، ایران
منقضی شده
کنفرانس بین المللی محاسبات و سامانه های توزیع شده
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۵ مرداد ۱۳۹۷، سایت کنفرانس »  www.iahpc.ir
قم، ایران
منقضی شده
اولین کنگره بین المللی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری
۲۰ شهریور ۱۳۹۷
برگزاری کنگره » ۲۰ و ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، وب سایت » www.iccnrt.com
تهران، ایران
منقضی شده
سمینار تخصصی تحصیل ، تجارت و سرمایه گذاری در گرجستان
۱۹ مرداد ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری » ۱۹ مرداد ۱۳۹۷، وب سایت سمینار tedsa.com/conference-home-ii
اصفهان، ایران
منقضی شده
کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست دانشگاه تهران
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل » ۱۳۹۷/۰۵/۲۶، وب سایت کنفرانس » icse.ut.ac.ir
تهران، ایران
منقضی شده
دومین همایش ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت اهواز
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات» 1397/07/19، وب سایت همایش »‌ www.confsh.ir
اهواز، ایران
منقضی شده