چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو
۱۳ آبان ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری کنفرانس » ۱۳ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۷، وب سایت کنفرانس » cnf.hsu.ac.ir/cement2018
تهران، ایران
منقضی شده
اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر رستوک
۵ شهریور ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات » یکم شهریور 1397 ، وب سایت کنفرانس » www.ececonf.com
روستوک آلمان
منقضی شده
هفتمین همایش مدیریت بازاریابی و فروش در رکود بازار ایران
۲۵ مرداد ۱۳۹۷
این همایش ملی قصد دارد با توجه به مقوله مدیریت بازاریابی و فروش در شرایط حال حاضر و خاص بازار ایران، روش های کاربردی و بومی ویژه برای پیاده سازی استراتژی های جدید در ایران را به سمع و نظر مدیران و شرکت کنندگان برساند.
رشت، ایران
منقضی شده
همایش ملی بررسی تحولات هنر نقاشی ایران در دوره قاجار
۱۵ شهریور ۱۳۹۷
همایش ملی بررسی تحولات هنر نقاشی ایران در دوره قاجار در تاریخ 15شهریور ماه 1397 در همدان برگزار می‌گردد.
همدان، ایران
منقضی شده
دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم انسانی
۵ شهریور ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۴ شهریور ۱۳۹۷، سایت کنفرانس »  www.hmcnf.com
روستوک آلمان
منقضی شده
کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
۵ شهریور ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱ شهریور ۱۳۹۷، سایت کنفرانس »  www.civilconf.com
روستوک آلمان
منقضی شده
سومین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۲۵ اسفند ۱۳۹۶
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۵ اسفند ۹۶، وب‌سایت کنفرانس » meacnf.com
پاریس، فرانسه
منقضی شده
چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی
۲۸ اسفند ۱۳۹۶
مهلت ارسال مقالات » ۱۰ اسفند ۱۳۹۶، آدرس وب سایت » www.engcnf.com
مونیخ، آلمان
منقضی شده
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و مهندسی پزشکی
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب‌سایت » www.eeeconf.com
برمن، آلمان
منقضی شده
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پروژه
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات » ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب سایت » www.impconf.com
روستوک آلمان
منقضی شده
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات » ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب سایت کنفرانس www.camcnf.com
برمن، آلمان
منقضی شده
هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب سایت کنفرانس » www.icss2018.com
برلین، آلمان
منقضی شده
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و مکاترونیک
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات » ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » www.mechanicalconf.com
مونیخ، آلمان
منقضی شده
چهارمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » www.pesconf.com
برلین، آلمان
منقضی شده
هفتمین کنفرانس بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹، وب‌سایت کنفرانس »‌ www.ogpconf.com
دلفت، هلند
منقضی شده
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات » ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » www.citcnf.com
برمن، آلمان
منقضی شده
نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » www.icome2018.com
برلین، آلمان
منقضی شده
ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و بانکداری
۱۵ خرداد ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات » ۵ خرداد ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس »‌ www.bankingconf.com
زوریخ، سوییس
منقضی شده
چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » www.chmconf.com
مونیخ، آلمان
منقضی شده
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد متالورژی و معدن
۳۰ تیر ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات » ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » www.icmem2018.com
هانوفر، آلمان
منقضی شده
کنفرانس تحقیقات کاربردی در علوم و مهندسی
تا کنون گردهمائی‎ها، همایش‎ها، کنفرانس‎ها و کنگره‎های ملی و بین‎المللی متعددی پیرامون مسائل مختلف علوم و مهندسی بصورت زنجیره‌ وار برگزار شده است اما با توجه به اهمیت موضوع توسعه و ترویج صحیح علوم و مهندسی و ضرورت تبادل نظر منظم صاحب نظران این حوزه، این رویداد بین‌المللی با هدف ايجاد فرصتی مناسب برای تبادل...
منقضی شده