دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در علوم انسانی
۵ شهریور ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۴ شهریور ۱۳۹۷، سایت کنفرانس »  www.hmcnf.com
روستوک آلمان
منقضی شده
کنفرانس بین‌المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
۵ شهریور ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱ شهریور ۱۳۹۷، سایت کنفرانس »  www.civilconf.com
روستوک آلمان
منقضی شده
سومین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
۲۵ اسفند ۱۳۹۶
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۵ اسفند ۹۶، وب‌سایت کنفرانس » meacnf.com
پاریس، فرانسه
منقضی شده
چهارمین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در علوم مهندسی
۲۸ اسفند ۱۳۹۶
مهلت ارسال مقالات » ۱۰ اسفند ۱۳۹۶، آدرس وب سایت » www.engcnf.com
مونیخ، آلمان
منقضی شده
پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و مهندسی پزشکی
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب‌سایت » www.eeeconf.com
برمن، آلمان
منقضی شده
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت پروژه
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات » ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب سایت » www.impconf.com
روستوک آلمان
منقضی شده
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات » ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب سایت کنفرانس www.camcnf.com
برمن، آلمان
منقضی شده
هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب سایت کنفرانس » www.icss2018.com
برلین، آلمان
منقضی شده
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و مکاترونیک
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات » ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » www.mechanicalconf.com
مونیخ، آلمان
منقضی شده
چهارمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » www.pesconf.com
برلین، آلمان
منقضی شده
هفتمین کنفرانس بین‌المللی نفت، گاز و پتروشیمی
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹، وب‌سایت کنفرانس »‌ www.ogpconf.com
دلفت، هلند
منقضی شده
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات » ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » www.citcnf.com
برمن، آلمان
منقضی شده
نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » www.icome2018.com
برلین، آلمان
منقضی شده
ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و بانکداری
۱۵ خرداد ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات » ۵ خرداد ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس »‌ www.bankingconf.com
زوریخ، سوییس
منقضی شده
چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » www.chmconf.com
مونیخ، آلمان
منقضی شده
هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد متالورژی و معدن
۳۰ تیر ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات » ۱۵ تیرماه ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » www.icmem2018.com
هانوفر، آلمان
منقضی شده
کنفرانس تحقیقات کاربردی در علوم و مهندسی
تا کنون گردهمائی‎ها، همایش‎ها، کنفرانس‎ها و کنگره‎های ملی و بین‎المللی متعددی پیرامون مسائل مختلف علوم و مهندسی بصورت زنجیره‌ وار برگزار شده است اما با توجه به اهمیت موضوع توسعه و ترویج صحیح علوم و مهندسی و ضرورت تبادل نظر منظم صاحب نظران این حوزه، این رویداد بین‌المللی با هدف ايجاد فرصتی مناسب برای تبادل...
منقضی شده
کنفرانس بین‌المللی معماری پایدار و طراحی شهری
۲۶ آبان ۱۳۹۶
کنفرانس بین‌المللی معماری پایدار و طراحی شهری  چه از حیث جامعیت و چه از حیث علمی به عنوان یکی از شناخته‌شده ترین و معتبرترین کنفرانس‌های اروپا در حوزه معماری و شهرسازی شناخته می‌شود، اینک سیزدهمین دوره کنفرانس با حضور شخصیت‌های ارزنده علمی و پژوهشگران پیشرو برگزار خواهد شد، و باتوجه به اهمیت معماری، طراحی و برنامه...
پارما، ایتالیا
منقضی شده