اولین کنگره جهانی روانشناسی و علوم اجتماعی لیدز انگلستان

تاریخ‌های مهم کنفرانس

مهلت ارسال مقالات
۲۰ دی – ۱۳۹۸

آخرین مهلت ثبت‌نام نهایی
۲۹ دی – ۱۳۹۸

تاریخ برگزاری کنفرانس
۳۰ دی – ۱۳۹۸

درباره کنفرانس

نخستین دوره کنگره جهانی روانشناسی و علوم اجتماعی با نگاهی متقاوت و نوآورانه به این حوزه‌ها و توسط آکادمی علوم ایرلند در تاریخ ۳۰ دی ماه برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۲۰ درشهر لیدز انگلستان برگزار خواهد شد. کنگره پیش روی در نظر دارد میزبان محققان برجسته، دانشگاهیان، مشاوران و اساتید برجسته باشد تا در مورد نوآوری های اخیر و تکنیک های جدید درعلوم اجتماعی و روانشناسی گفتگو و بحث کند. کنگره حاضر یک بستر ایده آل برای پژوهشگران خواهد بود تا ایده ها و تجربیات خود را با دیگر پژوهشگران تبادل کنند، از این رو آکادمی علوم ایرلند  از پژوهشگران ایرانی دعوت می نماید تا با ارسال مقاله های علمی خود به این کنفرانس مهم در ارتقا تنوع نگاه‌های فرهنگ‌های مختلف این مجموعه را یاری نمایند.

پوستر کنفرانس

کنگره جهانی روانشناسی و علوم اجتماعی

کنگره جهانی روانشناسی و علوم اجتماعی

رویداد جزئیات