كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در زبان شناسي كاربردي و مطالعات ترجمه

كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در زبان شناسي كاربردي و مطالعات ترجمه

تاریخ های مهم کنفرانس

  • آخرین مهلت ارسال چکیده »  ۹۷/۰۶/۱۶
  • اعلام پذیرش مقاله » ۹۷/۰۸/۰۱
  • آخرین مهلت ارسال مقاله کامل » ۹۷/۰۹/۱۶
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی » ۹۷/۰۹/۲۵
  • تاریخ برگزاری همایش » ۹۷/۱۲/۰۲

درباره کنفرانس

هدف از برگزاري همايش ,گردهمایی و هم اندیشی محققان و اساتید صاحبنظر در این حوزه از سراسر کشور و ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در راستای هم افزایی و مطرح شدن بهترین یافته هاست. از سوی دیگر تلاش می شود با رقم زدن این رویداد علمی و پژوهشی، با ارائه مباحث و دیدگاه های مختلف درباره رویکرد های بین فرهنگی در حوزه های زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه و بررسی ابعاد، آثار و پیامدهای آن امکان شناخت بهتر و بیشتر برای نهادها، سازمان ها و ذینفعان این حوزها فراهم گردد تا با شناخت بهتر و بیشتری نسبت به اصلاح و بروزرسانی سرفصل‌های دروس گرایش های مربوطه اقدام شود.

محورهای کنفرانس

زبان , فرهنگ و جهانی شدن
توانش بین فرهنگی و اموزش زبان انگلیسی
مسایل بین فرهنگی و تدوین مطالب درسی
مسایل بین فرهنگی و فن تعلیم ترجمه
دانش بین فرهنگی و توانش ترجمه

رویداد جزئیات
برچسب ها