کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست دانشگاه تهران

کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست

تاریخ های مهم کنفرانس

  • آخرین مهلت ارسال مقالات کامل » ۱۳۹۷/۰۵/۲۶
  • اعلام نتیجه داوری مقالات » ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
  • آخرین مهلت پرداخت هزینه ثبت نام » ۱۳۹۷/۰۶/۰۶
  • تاریخ برگزاری کنفرانس » ۱۳۹۷/۰۶/۱۱
  • محل برگزاری »‌ دانشگاه تهران

درباره کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست

بحران هایی از قبیل سیل، طوفان، خشکسالی، آلودگی های آب، خاک و هوا، بیابان زایی و افزایش ریزگردها، کاهش شدید تنوع زیستی، افزایشی دما و گرمایش جهانی، شیوع انواع بیماری های شناخته شده و ناشناخته به همراه بسیاری از معضلات ریز و درشت دیگر، که امروزه زندگی ما و دیگر انسان ها را در جای جای دنیا تحت تاثیر قرار داده است. این بحران ها به خودی خود به وجود نیامده و عامل عمده آنها به فعالیت های انسان باز می­ گردد. ایجاد بحران های مذکور را می توان به فعالیت های نابخردانه انسان از جمله تخریب زیستگاه ها، مصرف بی رویه منابع آب و خاک، آلودگی های محیط زیست، تخریب جنگل ها، برداشت جنون آمیز معادن، انتشار گازهای سمی و گازهای گلخانه ای، افزایش زباله های صنعتی و خطرناک، استفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی و دیگر فعالیت ها دسته بندی نمود. که در صورت ادامه روند تخریب آنها شاهد بحران های عظیم بر روی کره زمین خواهیم بود.

محورهای کنفرانس

۱- بخش منابع طبیعی:

علوم و مهندسی منابع طبیعی
آبخیزداری، مرتع داری، بیابان‌زدایی
علوم و صنایع چوب و کاغذ
شیلات و آبزیان
اکولوژی
تنوع زیستی، ارزیابی و آمایش سرزمین و آلودگی های محیط زیست
جنگل‌داری و اقتصاد جنگل
مهندسی محیط‌ زیست
سنجش از دور
علوم و مهندسی خاک
ترویج، آموزش و توسعه کشاورزی، منابع طبیعی و محیط‌ زیست
فناوری‌های نوین در منابع طبیعی
دانش بومی و مدیریت محیط زیست

۲- بخش علوم اجتماعی:

علوم اجتماعی و محیط زیست
حقوق و محیط زیست
سیاست و محیط زیست
اقتصاد و محیط زیست
شهر و محیط زیست
جغرافیا و محیط زیست
اقتصاد سیاسی و محیط زیست
علوم فنی مهندسی و محیط زیست
علوم بهداشت و محیط زیست

۳- بخش رویکرد میان‌رشته‌ای:

چالش‌های جهانی محیط‌زیست
جهانی‌شدن و شرایط اقلیمی
آموزش، مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست
بحران آب و خشکسالی
دانش و فناوری سنتی منابع طبیعی
سوخت های فسیلی و محیط زیست
محیط زیست و گردشگری
محیط زیست و تکنولوژی های نوین
محیط زیست و انرژی
بحران آلودگی هوا
ارزش های محیط زیست، باورها و اقدامات
آگاهی و فرهنگ محیط زیستی
حقوق بشر ومحیط زیست
عدالت زیست محیطی
تعادل زیست محیطی

پوستر کنفرانس

کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست

کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست

رویداد جزئیات