اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و حسابداری

تاریخ‌های مهم کنفرانس مدیریت

 

درباره اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و حسابداری برلین آلمان

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و حسابداری برلین آلمان یکی از معتبرترین کنفرانس‌های حوزه مدیریت و اقتصاد و حسابداری بوده، که با حضور گسترده اندیشمندان و پژوهشگران مطرح از سراسر دنیا توسط انستیتو علمی پژوهشی فرانکفورت در برلین آلمان برگزار می‌گردد. اهمیت حضور و یا ارسال مقالات در این کنفرانس برای دانشجویان و اساتید ایرانی از بعد اعتبار علمی و هم اندیشی با دیگر پژوهشگران و تبادلات علمی می‌باشد ازین رو امید است اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و حسابداری برلین آلمان در محورهای مدیریت اقتصاد و حسابداری عرصه افتخار آمیزی پژوهشگران، اساتید و دانشجویان ایرانی باشد.

ویژگی ممتاز کنفرانس بین‌المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت اقتصاد و حسابداری هم از حیث جامعیت و هم از حیث علمی می‌باشد از این رو، برگزاری اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و حسابداری برلین آلمان در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۳۹۷ برابر با ۱ دسامبر ۲۰۱۸ با هدف آشنایی و ارتباط میان اساتید، پژوهشگران، صاحب‌نظران، متخصصان و علاقمندان به منظور تبادل جديدترين دستاوردهای علمی و تجارب کاربردی و بررسی چالش‌های علمی و اجرایی در حوزه‌های مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سطح بین‌المللی با مشارکت دانشگاه‌های معتبر امریکایی و اروپایی و مراکز علمی، پژوهشی در برلین آلمان برگزار می‌گردد.

محورهای کنفرانس

مدیریت

مدیریت بازرگانی
مدیریت دولتی
مدیریت صنعتی
مدیریت مالی
مدیریت اجرایی
مدیریت استراتژیک
مدیریت تحول
مدیریت ریسک
مدیریت بحران
مدیریت تکنولوژی و فناوری اطلاعات
مدیریت اموزشی
مدیریت بیمه
مدیریت پروژه
مدیریت برنامه
مدیریت ورزشی
مدیریت شهری
مدیریت هتلداری و جهانگردی
مدیریت فرهنگی
مدیریت رسانه
مدیریت کارآفرینی

و دیگر موضوعات مرتبط با مدیریت

اقتصاد

اقتصاد کلان
اقتصاد خرد
اقتصاد عمومی
اقتصاد سیاسی
اقتصاد مهندسی
اقتصاد صنعتی
اقتصاد بازرگانی
اقتصاد بین الملل
اقتصاد رفاه
اقتصاد ریاضی
اقتصاد مالیه
اقتصاد کشاورزی
اقتصاد نظری
اقتصاد حمل و نقل
اقتصاد منابع طبیعی
اقتصاد مدیریت
اقتصاد سنجی
اقتصاد انرژی
اقتصاد بهداشت
اقتصاد توسعه
اقتصاد ورزش
اقتصاد شهری
اقتصاد منطقه‌ای
اقتصاد جمعیت
اقتصاد منابع تجدید پذیر
اقتصاد منابع پایان پذیر
اقتصاد محیط زیست
اقتصاد آموزش و پرورش
اقتصاد محیط زیست و جنگل
اقتصاد رشد و توسعه و رابطه آن با تجارت
نظام های اقتصادی
بودجه ریزی
فلسفه اقتصاد
برنامه ریزی اقتصادی
تجارت و اقتصاد بین الملل
تاریخ عقاید اقتصادی
روابط بین الملل همراه با توسعه تجارت
راهکارهای رشد اقتصادی با تجارت

و دیگر موضوعات مرتبط با اقتصاد

حسابداری

حسابداری مالی
حسابداری دولتی
حسابداری صنعتی
حسابداری مالیاتی
حسابداری سیستم ها
حسابداری بودجه ای
حسابداری اجتماعی
حسابداری حسابرسی
حسابداری تلفیقی
سیستم های اطلاعات حسابداری
حسابداری مدیریت و ارزیابی عملکرد سازمان
حسابداری و ارزیابی عملکرد شرکتها
حسابداری و نظام راهبری شرکتها
حسابداری مدیریت برای مدیران مالی و بودجه
نقش حسابداری در تحول اقتصادی
کاربرد اینترنت در حسابداری
حسابداری موسسات غیر انتفاعی
اخلاق در حسابداری و حسابرسی
ارزش افزوده و گزارشگری مالی
تئوری های حسابداری و چارچوب نظری
نقش حسابداری و حسابرسی در بحرانهای مالی
اطلاعات حسابداری در ارزیابی شرکت
تاثیر حسابداری در تحقق اهداف اصل ۴۴
ارزیابی استاندارد های بین المللی
مقایسه استانداردهای حسابداری ایران و سایر کشوره
نوآوریهای مالی در حوزه مدیریت و حسابداری
حسابداری مدیریت و سیستم ها کنترلی
لزوم استانداردگذاری یکپارچه برای گزارشگری مالی
حسابداری مدیریت و چالش های اجرای آن
روش های تأمین مالی در سازمانها
نقش حسابداری درتوسعه بازار سرمایه
روشهای هزینه یابی در حسابداری مدیریت

و دیگر موضوعات مرتبط با حسابداری

پوستر کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و حسابداری برلین آلمان

کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و حسابداری برلین آلمان

کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و حسابداری برلین آلمان

رویداد جزئیات