کنفرانس تحقیقات کاربردی در علوم و مهندسی

کنفرانس تحقیقات کاربردی در علوم و مهندسی

تا کنون گردهمائی‎ها، همایش‎ها، کنفرانس‎ها و کنگره‎های ملی و بین‎المللی متعددی پیرامون مسائل مختلف علوم و مهندسی بصورت زنجیره‌ وار برگزار شده است اما با توجه به اهمیت موضوع توسعه و ترویج صحیح علوم و مهندسی و ضرورت تبادل نظر منظم صاحب نظران این حوزه، این رویداد بین‌المللی با هدف ايجاد فرصتی مناسب برای تبادل اطلاعات و ارایه‎ دستاوردهای پژوهشی و علمی انديشمندان، پژوهشگران و دست‌اندرکاران در حوزه های مختلف در دانشگاه وین کشور اتریش برگزار خواهد گردید.

امروزه ضرورت توجه به وجود عناصر کاربردی در علوم و مهندسی می تواند حتی پایه های تولید ناخالص ملی برای عرصه صادرات پایدار به کشورهای منطقه و جهان تلقی گردد لذا تقویت هرچه بیشتر تکنولوژی در علوم و مهندسی و توسعه آن موجبات باروری و خودباوری مردم یک کشور را نوعاً افزایش داده و آنرا به یک کشور مهم در جهان تبدیل می نماید. آنچه مسلم است حرکت به سوی توسعه وآبادانی زمانی محقق خواهد شدکه زیرساخت های علمی وعملی موجود باشد، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مهندسی و سایردستگاه‌های اجرایی ضامن و مجری ایجاد این زیرساخت‌ها می باشند.
از این رو برگزاری سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در علوم و مهندسی با بهره گیری از تجارب گذشته ، اساتید برجسته دانشگاه‌های معتبر اروپایی و نهادهای علمی پژوهشی فرصتی مناسب جهت تبادل اطلاعات و ارائه ی یافته‌های پژوهشی نوین و گردهم آوردن صاحب نظران، انديشمندان، دانشگاهيان و مديران، سازمانهاي ذي ربط و علاقه مند، مهندسين مشاور و متخصصان و علاقه مندان مباحث مهندسی ،علوم و علوم انسانی می باشد. برگزاری اين کنفرانس امكان تبادل نظر و ايجاد ارتباط علمی با دانشگاه‌ها و مراكز تخصصی کشور و جهان در زمينه مفاهيم مشترك علوم، مهندسی و ساير موضوعات مرتبط با محورهای کنفرانس را فراهم می‌سازد. بر اين اساس، دبیرخانه سومین کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در علوم و مهندسی با افتخار از تمامی متخصصان، كارشناسان، دانشجویان، پژوهشگران و دانشمندان مراكز علمی ، تحقيقاتی و صنعتی دعوت مي‌نماید با شرکت در برنامه‌های متنوع اين کنفرانس در اين رويداد مهم بين‌المللی مشارکت نموده و با ارائه آخرين دستاوردهای علمی و اجرايی خود، زمينه دستيابی به اهداف فوق را فراهم سازند.

رویداد جزئیات