کنفرانس بین المللی محاسبات و سامانه های توزیع شده

اطلاع رسانی کنفرانس ها

تاریخ های مهم کنفرانس:

  • مهلت ارسال مقالات : ۵ مرداد ۹۷
  • داوری مقالات و اعلام پذیرش : ۳۰ مرداد ۹۷
  • ارسال نسخه نهایی پس از داوری اولیه : ۳۰ شهریور ۹۷
  • ارسال پروپوزال برگزاری کارگاه : ۹ تیر ۹۷
  • ثبت نام زودهنگام : ۳۱ مرداد ۹۷
  • ثبت نام عادی : ۲۱ شهریور تا ۵ مهر۹۷

محورهای کنفرانس بین المللی محاسبات و سامانه های توزیع شده:

 

۱- مهندسی وعلوم کامپیوتر وفناوری اطلاعات

محاسبات توزیعی

سیستم های توزیعی

محاسبات با کارایی بالا(hpc)

محاسبات ابری و گریدی

محاسبات فراگیر

زمان بندی در سیستم های توزیعی

محاسبات تکاملی و الگوریتم های فرا ابتکاری

شبکه های عصبی

شبکه پیشرفته

اینترنت اشیا

مدیریت و مهندسی داده های حجیم

شبکه های اجتماعی

محاسبات مه و لبه(Fog &Edge Computing)

۲-فنی مهندسی (صنایع، مکانیک، ساير رشته‌هاي مهندسي)

اینترنت اشیا صنعتی

کاربردهای اینترنت اشیا در تولید

طراحی و مدل سازی اشیا صنعتی

صنعت ۴: تکنولوژی، کاربردها و چشم اندازها

کاربرد سیستم های توزیعی در حمل و نقل و ترابری

کاربرد اینترنت اشیا در کنترل ترافیک

۳-علم اطلاعات و دانش شناسی

علم سنجی در بسترهای داده های بزرگ

کتابخانه دیجیتال

مدیریت دانش

۴-علوم پزشکی

کاربردهای اینترنت اشیای صنعتی در علوم پزشکی

کاربردهای محاسبات فراگیر در علوم پزشکی

 

رویداد جزئیات