کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی و هنر

دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی و هنر ونیز ایتالیا

تاریخ های مهم کنفرانس

 درباره دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی و هنر ونیز ایتالیا

پیشرفت بشریت در گرو تولید، توسعه و انتشار دانش است، گاه این خلق دانش در حوزه انسانی و گاه در حوزه فناوری می‌باشد، آنچه واضح است این است که دنیای امروز، دنیای تبادل اندیشه‌ها و خلق ایده‌های نوینی است که موجب پیشرفت دانش بشری در عرصه های مختلف علم و فناوری می باشد. در این راستا آنچه مهم به نظر می‌رسد، ایجاد بستری مناسب در جهت بروز ظرفیت های موجود و تشکیل ظرفیت‌های جدید است. از این روی رویدادهای علمی و تخصصی گوناگون، علاوه بر ایجاد زمینه تحقق این مسائل، می‌توانند موقعیتی مناسب برای ایجاد هم‌فکری و تبادل دیدگاه‌ها محسوب گردند. دبیرخانه دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی و هنر ونیز ایتالیا مفتخر است تا در راستای تولید، توسعه و انتشار دستاوردهای نوین میزبان پژوهشگران پیشرو باشد.

محورهای کنفرانس

– حقوق

– هنر (کلیه شاخه های هنر)

– روانشناسی و علوم تربیتی

– مدیریت و بیزینس

– معماری و شهرسازی

– علوم اجتماعی

– علوم ورزشی

– علوم سیاسی

– تاریخ، فلسفه و فقه

– اقتصاد و بورس و بیمه

– حسابداری و بانکداری

– ادبیات و زبان (فارسی و خارجی)

– جغرافیا و محیط زیست

 دیگر موضوعات مرتبط با علوم انسانی و هنر

پوستر کنفرانس

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی و هنر ونیز ایتالیا

کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم انسانی و هنر ونیز ایتالیا

رویداد جزئیات