اولین کنگره بین المللی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری
منقضی شده
تهران، ایران
۲۰ شهریور ۱۳۹۷
برگزاری کنگره » ۲۰ و ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، وب سایت » www.iccnrt.com
چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
منقضی شده
مونیخ، آلمان
۱۵ خرداد ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » www.chmconf.com