پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی علوم اجتماعی و علوم تربیتی
منقضی شده
برلین، آلمان
۲۸ اسفند ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۳۹۷/۱۲/۲۵، وب‌سایت کنفرانس » www.pesconf.com
اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
منقضی شده
برلین، آلمان
۱۰ آذر ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » berlinconf.com
هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی
منقضی شده
برلین، آلمان
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب سایت کنفرانس » www.icss2018.com
چهارمین کنفرانس بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی
منقضی شده
برلین، آلمان
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » www.pesconf.com
نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
منقضی شده
برلین، آلمان
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » www.icome2018.com