پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و مهندسی پزشکی
منقضی شده
برمن، آلمان
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب‌سایت » www.eeeconf.com
هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
منقضی شده
برمن، آلمان
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات » ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب سایت کنفرانس www.camcnf.com
ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
منقضی شده
برمن، آلمان
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷
مهلت ارسال مقالات » ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، وب‌سایت کنفرانس » www.citcnf.com