نهمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
منقضی شده
تهران، ایران
۳۰ آبان ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری کنفرانس » 1397/08/30، وب سایت کنفرانس cfd9.ut.ac.ir
اولین کنگره بین المللی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری
منقضی شده
تهران، ایران
۲۰ شهریور ۱۳۹۷
برگزاری کنگره » ۲۰ و ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، وب سایت » www.iccnrt.com
کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست دانشگاه تهران
منقضی شده
تهران، ایران
۱۱ شهریور ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات کامل » ۱۳۹۷/۰۵/۲۶، وب سایت کنفرانس » icse.ut.ac.ir
چهارمین کنفرانس ملی صنعت سیمان و افق پیش رو
منقضی شده
تهران، ایران
۱۳ آبان ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری کنفرانس » ۱۳ تا ۱۵ آبان ۱۳۹۷، وب سایت کنفرانس » cnf.hsu.ac.ir/cement2018