اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
نزدیک
روستوک آلمان
۲۵ بهمن ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۳۹۷/۱۱/۲۳، وب سایت کنفرانس »‌ www.acbconf.com
اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم اجتماعی
نزدیک
کلن، آلمان
۱۵ بهمن ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۳۹۷/۱۱/۱۳، تاریخ برگزاری کنفرانس » ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
نزدیک
لندن، انگلیس
۱۵ بهمن ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » ۱۳۹۷/۱۱/۱۳، وب‌سایت کنفرانس » www.londoncnf.com
چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی معماری پایدار و طراحی شهری
نزدیک
پارما، ایتالیا
۱۵ بهمن ۱۳۹۷
آخرین مهلت ارسال مقالات » 1397/11/13، وب‌سایت کنفرانس » www.archcnf.com
كنفرانس ملي رويكردهاي نوين در زبان شناسي كاربردي و مطالعات ترجمه
نزدیک
اصفهان، ایران
۲ اسفند ۱۳۹۷
تاریخ برگزاری همایش » 97/12/02، وب سایت » shbuconf.ir